Eduskuntavaalit 2015

Ylimääräinen piirikokous 1, 26.10.2014Vasemmistoliitto aloitti ehdokaslistan täyttämisen

Sunnuntaina 26.10.2014 Ruosniemen Koitossa Porissa pidetty Satakunnan Vasemmistoliiton piirikokous nimesi ehdokasasettelun ensimmäisessä vaiheessa kuusi kansanedustajaehdokasta. Kevään 2015 eduskuntavaaleissa ehdokkaina ovat mm. Aleksi Norman Porista, Tuomo Grundström Raumalta, Jaana Karmala-Vanamo Kankaanpäästä, Petri Salminen Eurasta, Jari Myllykoski Nakkilasta ja Raisa Ranta Porista. Ehdokasasettelun toinen vaihe on 16.11., jolloin Satakunnan Vasemmistoliiton piirihallitus jatkaa listan täydentämistä.

Satakunnan Vasemmistoliiton piirikokous ei hyväksy Satakunnan vaalipiirin lakkauttamista. Siitä kokous antoi seuraavanlaissen kannanoton:

Satakunnan vaalipiirin tulevaisuus turvattava

Satakunnan Vasemmistoliitto on huolissaan Satakunnan vaalipiirin tulevaisuudesta. Piirikokouksen mielestä maakunnan etu toteutuu vain omien kansanedustajien kautta. Demokratian ja alueellisen edustavuuden kannalta vaalipiirin liittäminen toiseen suurempaan alueeseen on suuri riski. Maakunnan edunvalvonta voidaan varmistaa ainoastaan säilyttämällä Satakunnan vaalipiiri.

Vuosien 1993 – 2013 välisenä aikana Satakunnan väkiluku on laskenut 17 372 asukkaalla, vuoden 2013 lopussa maakunnassa asui 224 556 henkilöä. Aleneva väkiluku on johtamassa siihen, että kevään 2015 eduskuntavaaleissa Satakunnan vaalipiiristä valittavien kansanedustajien määrä uhkaa laskea 9:stä 8:aan. Vaalipiirin pieneneminen on johtanut myös keskusteluun sen jatkosta.

Satakunnan Vasemmistoliiton mielestä maakuntamme tarvitsee oman vaalipiirin. Valtiovallan tulee huolehtia siitä, ettei Satakunnan maapinta-alaa kuntaliitoksilla enää kutisteta, koska ne automaattisesti pienentävät myös maakunnan väkilukua. Suurin vastuu niin vaalipiirimme kuin koko maakuntamme tulevaisuudesta on kuitenkin meillä satakuntalaisilla.

Satakunta on alueena elinvoimainen ja sillä on kaikki edellytykset kasvuun. Maakunnallisen kilpailukyvyn ja yleisen hyvinvoinnin turvaamisen kannalta keskeisessä asemassa ovat puolueet ja niiden kansanedustajat, Satakuntaliitto, kunnat, yritykset ja eri tahoja edustavat edunvalvontajärjestöt. Satakunnan Vasemmistoliitto haastaa kaikki satakuntalaiset tahot tekemään tekoja, joilla maakuntamme väkiluku saadaan kasvuun.

Porissa 26.10.2014

Satakunnan Vasemmistoliitto ry
piirikokous

Ehdokaslistan täydentäminen

Piirihallitus täydensi kokouksessaan 16.11.2014 Vasemmistoliiton ehdokaslistaa kahdella henkilöllä. Satakunnan vaalipiiristä ovat kevään 2015 eduskuntavaaleissa ehdolla myös Terttu Viinamäki Nakkilasta ja Leila Mäkinen Harjavallasta. Ehdokaslistan täydentäminen jatkuu joulukuussa.