Tiedoksi vaalipäälliköille

Muistakaan palauttaa kunnallisvaalien ehdokasasetteluun liittyvä kysely kaavakkeessa mainittuun päivään mennessä. Satakunnan Vasemmistoliitto ry:n piiritoimikunta tekee kunnallisvaalien valmisteluun liittyvän tilannearvioin 10.6.2012 pidettävässä kokouksessa.