Lisää työtä Satakuntaan

Lisää työtä Satakuntaan

Suomessa toimivan paperiteollisuuden sopeuttamista ei ole vielä saatettu loppuun, joten tuotantoa supistetaan ja väkeä vähennetään jatkossakin. Sama kehityssuunta jatkuu myös elektroniikkateollisuudessa. Kahden merkittävän teollisuusalan vaikeuksilla on heijastusvaikutuksia Satakuntaan, joten länsirannikollakin on suhtauduttava niihin vakavasti.

Paljon parjattu perinteinen teollisuus veti maakunnan teollisuuspaikkakunnat kuiville 1990-luvun alun lamasta. Se on edelleenkin merkittävä työllistäjä ja taloudellisen hyvinvoinnin tuoja Satakunnassa. Emme vähättele minkään elinkeinoalan tuomia oikeita ja laillisia työpaikkoja, mutta nyt on aika vahvistaa vientiä harjoittavan teollisuuden asemaa maakunnassa. Yritysten ja eri sidosryhmien lisäksi siihen tarvitaan kuntien elinkeinopolitiikan tehostamista.

Ennen niin vahva satakuntalainen tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuus on lähes kokonaan loppunut, joskin sen alan osaamista maakunnasta vielä löytyy. Menestyvän yritystoiminnan ei kuitenkaan tarvitse olla suurta. Esimerkiksi Kankaanpäässä koulutettavia suutareita valmennetaan myös yrittäjiksi, mutta oman yritystoiminnan aloittamista vaikeuttaa arvonlisäveron suuruus. Satakunnan Vasemmistoliitto esittää arvonlisäveron puolittamista viiden vuoden ajaksi niiden aloittavien pienyrittäjien osalta, jotka harjoittavat tuotannollista toimintaa tekstiili-, vaate- tai nahkateollisuudessa.

Satakunnan Vasemmistoliitto ry
piiritoimikunta
16.12.2012