Matti Saarisen puhe Punaisten haudalla Ulvilassa vappuna 2018

Vappuna 2018 Punaisten haudalla Ulvilassa

Hyvää iltaa toverit, ystävät, läsnäolijat
Olen punakaartilaisen poika Matti Saarinen

Sata vuotta sitten minunkin isäni lähti muiden työläistoverien kanssa ase kourassa
vapauttamaan työtätekeviä ja sorrettuja Suomen porvarien ikeen alta. Isäni oli
plutuunan päällikkönä Oriveteläisten joukossa 25-vuotiaana kouluja käymättömänä.
Ei edes kiertokoulua ollut käynyt. Oli jo mukulasta asti joutunut suurperheen
vanhimpana poikana työllä itsensä ja muun perheensä elämisestä omalta osaltaan
huolehtimaan. Plutuunanpäällikkyys oli seurausta paikallisen työväenyhdistyksen
puheenjohtajuudesta.

Itse taistelutapahtumista isä ei juurikaan puhunut eikä paljon muutenkaan koko
kapinasta, ainakaan meille pojilleen. Sen mitä isän siitä joskus harvoin kuuli jonkun
kanssa puhuvan, hän puhui kapinasta. – ”…kapina, mikä kapina…”

Tampereella Pispalanharjulla hän sitten jäi valkoisten vangiksi kun oli loukannut
jalkansa pahasti, eikä päässyt muiden mukana pakenemaan Pirkkalaan. Ennen
kiinnijoutumistaan isä oli sotkenut Työväenyhdistyksen jäsenkirjan kuraan, koska se
olisi ollut sellainen todistusaineisto, joka olisi varmistanut kuolemantuomion jo
siihen paikkaan. Ammutuksi tulemisen hän vältti sillä, että oli siellä vankien
joukossa ”eksynyt” vieraaseen porukkaan, eikä siten ollut missään kirjoissa ja
kansissa muutamaan kuukauteen. Kyllä häntä siellä vankilassakin, joka oli Aaltosen
kenkätehtaalla, uhattiin ampumisella. Valkoinen upseeri vaati isää tunnustamaan
sodan alussa tehtyjä murhia. Laittoi pistoolin isäni ohimolle sanoen: ”Saat kaksi
minuuttia aikaa tunnustaa”. Johon isä oli vastannut, että se kaksi minuuttia on liian
paljon. ”Ammu heti, koska en semmosta tunnusta, mitä en ole tehnyt”. – Jäi
ampumatta. Vankileireillä hän kiersi sitten monessa paikassa, joissa näki monien tovereiden
kuolevan nälkään, tauteihin ja kidutuksiin.

Vankileireillä kuoli lähes 12000 punaista, teloituksissa n. 7500 ja taisteluissa kaatui
n. 5200. Valkoisia kuoli kaikkiaan vähän yli 5000.

Koko ikänsä isä sitten toimi aktiivisesti työväenliikkeessä mm.
pääluottamusmiehenä (Aaltosyhtymän Viialan Nahkatehtaalla) ja kunnallisissa
luottamustoimissa. Kokien kaikki työväenliikkeen menestykset ja menetykset
henkilökohtaisena. Sen kokemisen olen myös isältäni perinyt.
Tässä oli lyhyesti yhden punakaartilaisen eli isäni tarina.

Olemme kokoontuneet näiden täällä lepäävien vakaumuksensa ja ihanteidensa
puolesta henkensä menettäneiden muistomerkille kunnioittamaan heidän ja kaikkien
kapinaan osallistuneiden muistoa.

Tässäkin kapinassa oli myös se suuri kolmas osapuoli, joka ei osallistunut
kummallekaan puolelle, jokainen omista syistään, mutta joutuivat myös kärsimään
sodan kauheuksista.

”Jos kuilu yhteiskunnan alimpien kerrosten ja yläluokan välillä syvenee, se
koventaa yhteiskunnallista kontrollia, eli rangaistuksia ja muuta valvontaa. Siitä voi
syntyä kierre, joka on hyvin vaarallinen. Hallinnon otteet kovenisivat ja samalla
heikossa asemassa olevat tuntisivat olevansa entistä ahtaammalla, mikä johtaisi
puolestaan aiempaa väkivaltaisempaan vastaukseen.”
Näin sanoi oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen
vanhan totuuden mahdollisuudesta ajautua sisällissotaan. – Juuri näinhän tapahtui
sata vuotta sitten Suomessa. Ja näin on tapahtunut ennen sitä ja sen jälkeen monessa
muussa maassa.

Nyt näyttää pahasti siltä, että ollaan palaamassa väkisinkin vastaavanlaiseen
tilanteeseen. Meillä on koko ajan kasvamassa yhä suurempi köyhien joukko.
Työttömille asetetaan lisävelvollisuuksia aktiivimalleilla 1 ja 2. Työttömyysturvaa
leikataan. Opiskelusta leikataan ja siten ammattiin valmistumista ja sitä kautta
työnsaantia vaikeutetaan. Sosiaalietuuksista leikataan. Sairastamiskuluja kasvatetaan
varsinkin pitkäaikaissairailta, joita on varsin paljon pienituloisten eläkeläisten
joukossa. Eli niiltä joilla nyt jo vähän on, otetaan loputkin pois.

Samaan aikaan Sipilän oikeistohallitus antaa hyvätuloisillle ja suuryrityksille vero-
ja muita helpotuksia. Yritystuista ei voitu muka leikata. – Miksi? – Siksi, että asiaa
pohtinut työryhmä koostui suurelta osin ns. ”asiantuntijoista”, jotka olivat
elinkeinoelämän ja yritysten edustajia. Eli niitä joilta olisi pitänyt ylimääräisiä
ansiottomia tukia leikata. – ”Ei päästy yksimielisyyteen”, sanoi työryhmän vetäjä
Mauri Pekkarinen ja samaa toisti koko hallitus hurskastellen, että ”kyllä olis tarvinnu”.

Kansalaisten eriarvoisuutta on tämän oikeistohallituksen aikana kasvatettu
ennätysmäisesti. Opposition painostuksesta hallitus nimitti työryhmän pohtimaan
eriarvoistumisen pysäyttämistä ja poistamista eli omien virheidensä korjaamista.
Työryhmältä tulikin jopa konkreettisiakin ehdotuksia. Mutta Sipilän, Orpon ja Soinin
hallitus edellyttää, ettei siihen saa käyttää yhtään rahaa. Eli eriarvoistumisen
poistamiseen ei saa käyttää sitä rahaa, joka on valtion kassaan veroilla kerätty ja jotka
rahat oikeistohallitus on tarkoittanut jaettavaksi markkinatalouden käyttöön eli
heidän ”kavereilleen” sijoitettavaksi mm. veroparatiiseihin. Kuten SOTEN
valinnanvapaudessakin tullee tapahtumaan.
3
Nyt vaalien lähestyessä oikeistohallitus on tämän eriarvoistumistyöryhmän lisäksi
alkanut tekemään myös muitakin näennäisiä vastaantuloja mm. aktiivimallin osalta
esim. aktiivitoimiksi hyväksyttävien opiskelujen lisäämisellä, joka käytännössä ei
tarkoita oikeastaan mitään. Netissä itseopiskelu esim. ei onnistu juuri keltään
pitkäaikaistyöttömältä: ei ole nettiä, ei ole vähäisellä kauan sitten hankitulla
koulupohjalla valmiuksia itseopiskeluun jne.

Koulutukseen hallitus päätti kehysriihessään lisätä rahaa kertoen siten olevansa
muka koulutusmyönteinen hallitus. En nyt tarkemmin määrittele tässä tätä lisäystä,
mutta se on kuitenkin suurinpiirtein vastaavaa kuin, että kun hallitus on toimintansa
aikana ottanut opiskelijalta pois 1000€ ja nyt antaa takaisin 10€. Tässä suhteessa.
Eli lyhyt kertaus hallituksen näennäis toimista muka eriarvoistumisen
pysäyttämiseksi eli omien kurjistamispäätöstensä lieventämiseksi:
– Työryhmä eriarvoitumisen poistamiseksi = ei tuloksia
– Työryhmä elinkeinoelämän tukien leikkaamiseksi = ei tuloksia
– Toimet aktiivimallin lieventämiseksi = ei oikeita tuloksia
sekä
– Suurin piirtein kaikki näennäiset lisäykset kehysriihessä on etukäteen otettu pois.
Muistetaan vielä työntekijöiden rankaiseminen KiKy-sopimuksella (tulee sanoista
Kiristys ja Kyykytys) työajan pidennykset ja lomarahojen leikkaus julkiselta puolelta,
joka koskee suurelta osin pienipalkkaisia vastuullista työtä eli ihmisten hoivaa ja
hoitoa tekeviä naisia.

Nyt vielä Sipilän, Orpon ja Soinin oikeistohallituksen lakiehdotukset alle
kolmekymppisten ikuisesta koeajasta eli määräaikaisten työsopimusten tekemisestä
ilman perusteluja. Sekä irtisanomissuojan romuttamisesta ensin alle 20 työpaikan
yrityksissä, joita Suomen työpaikoista on lähes suurin osa. Myöhemmin on tietenkin
tarkoitus ulottaa irtisanomissuojan heikennykset kaikkiin työsuhteisiin.
Myös vihapuheet ovat lisääntyneet yhteiskunnallisen ahdistuksen myötä ja sitä
populistipuolueet käyttävät hyväkseen luoden harhakuvitelman siitä, että he voisivat
pelastaa omat huono-osaisemme vierailta huono-osaisilta. Siis muistuttakaamme
myös muita kansalaisia siitä, ettei minun tai tuttuni huono-osaisuus ole muiden
huono-osaisten syytä, eikä meidän huono-osaisuutemme poistu muita huono-osaisia
syrjimällä.

Talouden kasvu Suomessa on alkanut näyttää elpymisen merkkejä ja työllisyys on
ainakin tilastollisesti muka parantunut. Mutta hallituksen toimilla ei ole mitään
tekemistä Suomen talouden elpymisen kanssa, vaan elpyminen johtuu
kansainvälisestä talouden noususta. – Päinvastoin taantumushallituksen
leikkauspolitiikka on korkeintaan hidastanut talouden kasvua ja vaikeuttanut tulevaa
kehitystä

Pidetään mielessä kaikki tämä edellä mainittu ja muistutetaan myös muitakin
varsinkin oikeiston propagandan sokaisemia ystäviä, tuttavia ja muita äänestäjiä,
tulevissa vaaleissa, joita vaaleja nyt on ovella. Jo ensi syksynä todennäköisesti on
eduskuntavaalien esivaalit eli maakuntavaalit, jossa valitaan edustajat
maakuntahallintoihin päättämään valtion jo päättämistä asioista valtion antamalla
rahasummalla.

Ja jo vajaan vuoden päästä on varsinaiset eduskuntavaalit, jossa perinteisten
työväenpuolueiden kannatuksen lisäämisellä on todellinen tilaisuus
eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen ja sen varmistamiseen, ettei Jukka
Kekkosen lausuman mukainen yhteiskuntaluokkien välinen kuilu syvenisi ja sen
seurauksena väkivaltaisuudet lisääntyisi ja sadan vuoden takaiset tapahtumat toistuisi.
En kuitenkaan usko, että koskaan joutuisimme kokemaan niitä sisällissodan
kauheuksia, joita vanhempamme ja isovanhempamme joutuivat kokemaan. Vaan
uskon ja toivon, että vaaleissa kansa on valistuneempaa.
Sodissa ei kukaan voita, vaan kaikki häviävät!

Joka tapauksessa:
Hyvää Vappua!
Punikin poika
Matti Saarinen
Ulvilassa 30.4.2018