Piirihallituksen kannanotot

Perusturva budjetoitava menojen mukaan

 

Moneen Satakunnankin kuntaan näyttää pesiytyneen tietoinen ja toistuva alibudjetointi. Räikeimmät esimerkit löytyvät perusturvasta, jonka määrärahoissa tapahtuu suuriakin ylityksiä. Merkittävää osaa ylityksistä on mahdoton välttää, koska ne johtuvat lakisääteisten tehtävien hoidosta. Kummalliselta tuntuukin, että kunnissa on melkoisia ongelmia juuri näiden menojen ennakoinnissa.

 

Kunnat ovat kiivastahtisesti ulkoistaneet niin sosiaalisektoriaan kuin terveydenhuoltoaankin. Ilmeisesti mikään taho ei kuitenkaan ole luotettavasti selvittänyt, miten hyvin ne ovat siinä todellisuudessa onnistuneet. Omien tehtävien siirtoa muiden hoidettavaksi on perusteltu ennen muuta sillä, että vain ulkoistamisen kautta kunta onnistuu hillitsemään menojensa kasvua. Joissakin kunnissa ulkopuolisiin palvelun tarjoajiin on ollut pakko turvautua, koska muuta todellista vaihtoehtoa ei ole ollut tarjolla.

 

Satakunnan Vasemmistoliiton mielestä kuntien perusturvan budjetointiin on saatava lisää tarkkuutta ja avoimuutta. Budjetin tietoisesta alimitoittamisesta on päästävä välittömästi eroon, sillä ulospäin se antaa epäluotettavan kuvan kunnan taloudenhoidosta ja talousosaamisesta. Mikäli perusturvan budjetti kuitenkin vuoden aikana ylittyy siitä syystä, että kunnassa säntillisesti ja oikeudenmukaisesti huolehditaan lakisääteisistä tehtävistä, kunnanvaltuuston tulee jupisematta myöntää asiaomaiselle lautakunnalle sen pyytämä ylitysoikeus.

 

Porissa 10.6.2012

 

Satakunnan Vasemmistoliitto ry:n

piiritoimikunta