Piirihallitus

Satakunnan Vasemmistoliitto ry:n päätöksenteosta ja hallinnosta vastaa sääntömääräisessä vuosikokouksessa valittava piirihallitus. Nykyinen piirihallitus valittiin 3.12.2017 Porissa Ruosniemen Koiton talossa piirikokouksessa. 

PIIRIHALLITUS 2018

Piirihallituksen puheenjohtajaksi valittiin: Petri Salminen, Eura. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi: Tapio Ailasmaa, Rauma. Toiseksi varapuheenjohtajaksi Oili Heino, Pori.

Piirihallituksen varsinaisiksi jäseniksi: Mikko Kaunisto, Huittinen. Kari Henttinen, Harjavalta. Jesse Rosholm, Kankaanpää. Harri Hursti, Ulvila. Miika Rantanen, Rauma. Mervi Viinamäki, Nakkila. Ritva Juutilainen, Kokemäki. Mika Aho, Pori. Sirpa Muurinen, Pori. Jelena Kiilholma, Pori. Daniel Krautsuk, Pori.

Piirihallituksen varajäseniksi: Asko Salminen, Harjavalta. Jaana Viitakoski, Ulvila. olli Nurmi, Kokemäki.  Teuvo-Jukka Urho, Pori.

 

PIIRIHALLITUKSEN KANNANOTOT

Nuorilla oikeus ammattiin ja työhön

Vauraassa maassamme on monia ratkaisemattomia ongelmia, joista nuorisotyöttömyys on yksi pahimmista. Se synnyttää köyhyyttä ja erilaista osattomuutta. Syrjäytyneiden tai oikeammin syrjäytettyjen nuorten ihmisten määrä lisääntyy myös Satakunnassa.
Todella huolestuttavaa on, että tätä nykyistä kehitystä on alettu pitää normaalina ja hyväksyttävänä olotilana. Ja mikä pahinta, Suomen valtio on jo pitkään ja jopa aivan tietoisesti väistellyt vastuutaan työttömyyden torjunnassa.
Satakunnan Vasemmistoliitto vaatii pääministeri Juha Sipilän johtamalta hallitukselta ripeitä ja kokonaisvaltaisia toimia työllisyystilanteen korjaamiseksi. Aivan ensimmäiseksi sen on tartuttava nuorisotyöttömyyteen. Paras lääke siihen on taata jokaiselle nuorelle mahdollisuus opiskella hänelle sopivaan, toimeentulon takaavaan ammattiin.
Sipilän hallitus suunnittelee kuitenkin toimivansa toisin. Se aikoo merkittävästi vähentää koulutukseen ja työttömyyden torjuntaan varattuja varoja valtion budjetissa. Jos näin käy, nuorisotyöttömyys vain lisääntyy ja sen yhteiskunnalle aiheuttamat ongelmat laajenevat ja pahenevat. Nyt on hallituksen ja varsinkin eduskunnan varmistettava, että nuorten ammattiin opiskelu ei jää rahasta kiinni.

Satakunnan Vasemmistoliitto ry
piirihallitus, 20.9.2015 Pori

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

26.4.2015 PIDETYN PIIRIKOKOUKSEN KANNANOTOT

Edellä esitellyn piirihallituksen valinnan lisäksi kokous teki muitakin tärkeitä päätöksiä. Piirikokous hyväksyi muun muassa kaksi seuraavaa ajankohtaista kannanottoa:

Suomen talous elvytetään investoinneilla

Vasemmistoliitto vaati suunnanmuutosta Suomen talouspolitiikkaan. Julkisten menojen raaka leikkaaminen ei helpota maan taloudellista ahdinkoa. Päinvastoin se lisää entisestään työttömyyttä ja heikentää pieni- ja keskituloisten kansalaisten mahdollisuuksia rahallisesti selvitä arjesta ja lisää eriarvoisuutta. Suurten joukkojen ostovoiman tuntuva heikkeneminen on äärimmäisen tuhoisaa kotimarkkinayrityksille.

Vasemmistoliiton tulee vaatia muodostettavalta hallitukselta investoinneilla elvyttävävää elinkeino- ja talouspolitiikkaa. Muutoin pitkäaikaistyöttömyyden ja köyhyyden piinaamat ihmisjoukot eivät enää tyydy osaansa ja yhteiskunnallinen levottomuus lisääntyy. Siihen Suomella ei ole varaa. Ihminen tarvitsee työtä, jolla tulee kohtuullisesti toimeen.

Julkisen sektorin suuruus ei ole Suomen ongelma, vaan yksityisen sektorin pienuus on todellinen ongelma. Se on seurausta harjoitetusta oikeistolaisesta talouspolitiikasta, joka ei ole kyennyt edes yksityisen sektorin toiminnalliseen monipuolistamiseen. Julkisen palvelutuotannon puolustaminen on ollut vasemmiston ominta aluetta. Lisäksi sen pitää tarttua myös yksityisten yritysten toimintaedellytyksiin.

Oma lehti auttoi vaalityössä

Ensi vuonna 70 vuotta täyttävä Satakunnan Työ on tehnyt tunnetuksi vasemmistolaisia tavoitteita maakunnassamme uupumatta vaaleista toisiin. Sitkeänä satakuntalaisena tutuksi tullutta maakunnallista työväenlehteä tarvitaan kipeästi lehden juhlavuoden jälkeenkin.

Eduskuntavaaleissa Vasemmistoliiton äänimäärä laski Satakunnassakin, mutta onnistuimme tärkeimmässä: säilytimme yhden kansanedustajan paikkamme myös uudessa eduskunnassa. Sitä voidaan pitää jopa voittona vaalipiirissä, jonka kansanedustajien määrä laski yhdeksästä kahdeksaan.

Satakunnan Vasemmistoliiton piirikokous vaatii Vasemmistoliittoa ja lehteä kustantavaa Kansan Uutiset Oy:tä omalta osaltaan huolehtimaan siitä, että Satakunnan Työ jatkaa ilmestymistään myös 2020-luvulla. Päävastuu meille tärkeän tiedonvälittäjän tulevaisuudesta on luonnollisesti meillä satakuntalaisilla.