Satakunnan Vasemmisto nimesi eduskuntavaaliehdokkaita, puolusti lakko-oikeutta

Satakuntalaiset Vasemmiston eduskuntavaaliehdokkaat vasemmalta oikealle: Petri Salminen, Harri Hursti, Milka Tommila, Jaana Karmala-Vanamo, Jari Myllykoski, Tarja Pitkänen, Jelena Kiilholma ja Miika Rantanen

Satakunnan Vasemmistoliitto kokoontui sunnuntaina 14.10. Nakkilassa piirikokoukseensa keskustelemaan ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta ja asettamaan eduskuntavaaliehdokkaita. Hyvän gallupkannatuksen rohkaisemana Vasemmisto tavoittelee kahta kansanedustajaa Satakunnasta. ”Tällä listalla on hyvä lähteä vaaleihin voittamaan, kaksi edustajapaikkaa on täysin realistinen tavoite.” Toteaa piirin puheenjohtaja ja mandaattinsa vuodelle 2019 uusinut Petri Salminen.

Kokouksen puheenjohtajana toiminut nakkilalainen kansanedustaja Jari Myllykoski kertoi Nakkilan kunnan tilanteesta. ”Vasemmistoliitto lähtee siitä, että vanhuspalvelut pidetään kunnan omina palveluina. Ei ole mitään takuita että yksityistä yritystä voidaan kahlita millään etukäteissopimuksilla.”

Myös valtakunnanpolitiikka puhututti. ”Hallitus haluaa tuoda irtisanomissuojaa heikentävän. On selvää ettei vasemmisto voi tämän edessä taipua. Työssäkäyvät eivät voi olla toisiinsa nähden eriarvoisessa asemassa.” Myllykoski totesi ja jatkoi: ”Sipilän päätös tehdä tästä tiedonanto ja ampua hallituksen kansanedustajien rivit suoraksi ei ay-liikettä pelota. Nyt mitataan kenen kantti kestää. Harmillista että tämä hallitus haluaa järkyttää työmarkkinarauhaa. Varsinkin tilanteessa, jossa on nyt syntynyt uusia työpaikkoja.”

Kokous otti myös vahvasti kantaa lakko-oikeuden puolesta:
Lakko-oikeus on ihmisoikeus ja osa toimivaa demokratiaa

Oikeus poliittiseen lakkoon perustuu ILO:n, YK:n alaisen Kansainvälisen työjärjestön, hyväksymiin periaatteisiin, joihin myös Suomi on sitoutunut. ILO-sopimuksien lisäksi työtaisteluoikeuden turvaa Euroopan ihmisoikeussopimus ja Suomen perustuslaki. Ne takaavat ammattiyhdistysliikkeelle oikeuden vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Työntekijäpuolelle erittäin ankaran kiky-sopimuksen vastapainoksi hallitus sitoutui luopumaan mm. työttömyysturvan lisäleikkauksista ja valmistelemaan työlainsäädännön uudistuksia kolmikantaisesti. Se on yksipuolisesti leikannut työttömyysturvaa niin sanotulla aktiivimallilla ja on tuomassa eduskuntaan yhden etujärjestön, Suomen Yrittäjien, linjaaman irtisanomissuojan heikennyksen.

Muutosta on ajettu kansalaisilta pimennossa. On siis äärimmäisen oikeutettua, että kansalaisyhteiskunta reagoi niillä laillisilla keinoilla, jotka sillä on käytössä. Toimiva demokratia ei voi perustua siihen, että vaalit järjestetään kerran neljässä vuodessa ja välillä kansalaisten on katsottava kuuliaisesti sivusta riippumatta siitä, mitä hallitus tekee ja kuinka hyvin sen teot vastaavat puheita. Suomessa aktiivinen kansalaisyhteiskunta – ay-liike sen yhtenä osana – on elintärkeä ja erottamaton osa demokratiaa.

Kokous nimesi seuraavat henkilöt eduskuntavaaliehdokkaiksi:

1. Ulvila Hursti, Harri, 34, Sairaanhoitaja
2. Pori Jäntti, Jaakko, 49, graafinen suunnittelija
3. Kankaanpää Karmala-Vanamo, Jaana, 61, tiedottaja – eläk.
4. Pori Kiilholma, Jelena, 25, lähihoitaja, Satakunnan Vasemmistonuorten puheenjohtaja
5. Nakkila Myllykoski, Jari, 59, kansanedustaja
6. Kokemäki Pitkänen, Tarja, 66, sairaanhoitaja – eläk.
7. Rauma Rantanen, Miika, 36, putkiasentaja
8. Eura Salminen, Petri, 55, työsuojeluvaltuutettu, Satakunnan Vasemmistoliiton puheenjohtaja
9. Pori Tommila, Milka, 41, yrittäjä, Porin Vasemmistoliiton puheenjohtaja
10. Pori Välimäki, Erno, 41, aluetoimitsija

Kokous jätti vielä osan listasta nimeämättä ja siirsi vastuun piirihallitukselle. Loput nimet julkaistaan marraskuun loppuun mennessä.