Vuosikokous

Satakunnan Vasemmistoliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 15. huhtikuuta 2012 työväentalo Rantalassa Kokemäellä. Vuosikokous hyväksyi seuraavat kaksi kannanottoa..

Lähipalvelut taattava lailla kuntauudistuksessa

Kuntauudistuskeskustelu on väärillä urilla. Satakunnan Vasemmistoliiton mielestä palvelut ovat kuntalaisille tärkeintä. Keskustelussa palveluista on puhuttu liian vähän. Uhkana onkin, että toteutuu mekaaninen kuntaremontti, jossa palvelut keskittyvät ja syrjäseudut jäävät niitä vaille.
On säädettävä laki, joka turvaa kaikille kansalaisille lähipalvelut asuinpaikasta riippumatta. Tämän pitää olla kuntauudistuksen toteuttamisen edellytys.

– – – – – –

Lisää rahaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Teollisuuden tutkimukseen ja kehittämiseen käytetään Suomessa keskimäärin noin 1 300 euroa/asukas, Satakunnassa vain noin 400 euroa/asukas. Satakunnan Vasemmistoliitto vaatii summan kaksinkertaistamista.
Valtion on panostettava mm. uusiutuvan energiatekniikan kehittämiseen. On perustettava valtionyhtiö, joka yhteistyössä yksityisen teollisuuden ja korkeakoulujen kanssa kehittää työtä ja verotuloja tuottavaa uutta teknologiaa. Satakunta olisi tällaisen valtionyhtiön luonteva sijoituspaikka. Satakunnan ammattikorkeakoulussa on energiatekniikan koulutusta ja tutkimusta ja Porin kupariteollisuuspuistossa osaamista. Ne nivoutuisivat hyvin yhteen perustettavan uuden valtionyhtiön kanssa.