Säh­köyh­tiöi­den yli­suu­ret voi­tot aja­vat kan­sa­lai­sia ja yri­tyk­siä ah­din­koon

Satakunnan Vasemmistoliitto: Sähköyhtiöiden ylisuuret voitot ajavat kansalaisia ja yrityksiä ahdinkoon

Kunnilla on merkittäviä omistusosuuksia sähköyhtiöistä ja vastuu niiden perimistä laskuista. Vasemmistoliiton Satakunnan piirikokouksen mukaan kuntapäättäjien tulisi vaikuttaa omistajaohjauksella siihen, että sähkön hinta olisi kohtuullinen.

Suuret sähköyhtiöt rahastavat asiakkaitaan, vaikka sähköä tuottavien yhtiöiden tuotantokustannukset eivät olisi nousseet. Esimerkiksi vesivoimalla tuotetun sähkön kustannukset ovat pysyneet ennallaan yleisestä hintojen noususta huolimatta.

Vasemmisto on hallituksessa päämäärätietoisesti ajanut windfall-veroa, joka on nyt vihdoin toteutumassa. Windfall-verolla puututaan sähköyhtiöiden ylisuuriin ansiottomiin voittoihin. Kriisiaikana tulee ottaa kaikki keinot käyttöön, jotta kotitaloudet ja yritykset selviävät. Piirikokous edellyttää, että valmisteltavan windfall-veron tuotto tulee kohdentaa korkeasta sähkönhinnasta kärsivien kotitalouksien ja yritysten tukemiseen suorilla avustuksilla.  Edellytämme myös, että sähköyhtiöiden on tarjottava kuluttajille mahdollisuus pidempiin korottomiin maksuaikoihin. Taloudellisessa ahdingossa olevat kotitaloudet täytyy auttaa vaikeiden aikojen yli ilman ulosottokierrettä tai luottotietojen menettämisestä koituvaa jättimäistä inhimillistä laskua.