Edus­kun­ta­vaa­lit

Vasemmiston eduskuntavaaliehdokkaat Satakunnassa 

Reilumpi Satakunta kaikille!

Satakunnan Vasemmistoliiton vaaliohjelma

 

Osaamisen ja koulutuksen Satakunta

 • Asetetaan lasten ja nuorten hyvinvointi etusijalle.
 • Peruskoulujen oppimisen tuki on korjattava pienentämällä ryhmäkokoja, ottamalla käyttöön erityisopettajamitoitus ja lisäämällä koulunkäyntiohjaajien määrää sekä vahvistamalla oppilaiden oikeus pienryhmäopetukseen.
 • Varhaiskasvatuksen työskentelyolosuhteet ja palkkaus on laitettava kuntoon.
 • Ammatillisissa oppilaitoksissa opettajien ja lähiopetuksen määrää on lisättävä ja oppisopimuskoulutusta on kehitettävä. Kehitetään lukio-opiskelua niin, että opiskelupaineet vähenevät.
 • Vahvistetaan yliopistokeskusten asemaa ja rahoitusta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on Satakunnan oma yliopisto.
 • Pelastajakoulutus on saatava Satakuntaan.

Reilun työn ja oikeudenmukaisen siirtymän Satakunta

 • Alipalkkaus, eli palkkavarkaus, ja työmarkkinarikollisuus on kitkettävä. Laajennetaan veronumeron käyttöä ja lisätään valvontaa.
 • Säädetään 12 euron vähimmäispalkkalaki täydentämään yleissitovia työehtosopimuksia.
 • Ammattiliitoille tarvitaan kanneoikeus ja luottamusmiehen asema on turvattava lainsäädännöllä.
 • Satakunta takaa Suomen huoltovarmuutta – panostetaan alueen tie- ja raidehankkeisiin.
 • Pitkäaikaistyöttömille tarvitaan työllisyystakuu ja yksilöllinen tuki. Kehitetään sosiaalisen työllistämisen mallia.
 • Energia- ja kiertotalous ovat Satakunnan kasvun tekijät ja niiden toimintaedellytykset on turvattava ympäristöä vaarantamatta. Satakunnan on oltava suunnannäyttäjä sujuville lupaprosesseille.

Terve ja hyvinvoiva Satakunta

 • Parannetaan sote-palveluita vahvistamalla perusterveydenhuoltoa ja panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.
 • Soten työvoimapula voidaan ratkaista parantamalla työoloja ja -ehtoja sekä lisäämällä koulutusmääriä. Tukipalveluiden henkilöstöä lisäämällä vapautetaan resursseja hoitotyöhön.
 • Vanhus- ja vammaispalvelut saadaan kuntoon lisäämällä ympärivuorokautisia hoitopaikkoja ja parantamalla kotihoidon resursseja.
 • Taloudellista eriarvoisuutta on vähennettävä sosiaaliturvauudistuksella. Perusturvan tasoa on parannettava ja tukiviidakkoa yhtenäistettävä.