Il­moit­tau­tu­mi­nen

Sähköinen valtakirja ja ilmoittautuminen kokoukseen:

https://forms.office.com/e/gNtXmeMexx

Kutsu Satakunnan Vasemmistoliitto ry:n kevätpiirikokoukseen

Satakunnan Vasemmistoliiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 28.4. klo 12

Eurajoen Yhteiskoululla, Koulutie 2, 27100 EURAJOKI. Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 11.30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 § mukaiset asiat:

  • ajankohtainen poliittinen tilanne
  • piirihallituksen, jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien esittämät asiat
  • toimintakertomus päättyneeltä toimintakaudelta
  • tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2023 sekä vastuuvapauden myöntäminen
  • lisäksi käsitellään sääntömuutos:

Piirihallitus esittää, että sääntöjen pykälää 11 muutetaan seuraavasti:
11 §. Piirijärjestön kokouksiin voivat osallistua jäsenjärjestöjen täysivaltaisina edustajina kaikki ne toiminta-alueen perus- ja kunnallisjärjestöjen jäsenet, jotka omaavat puolueen sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet.
Nykyinen muotoilu: 11 § Piirijärjestön kokouksiin saavat jäsenjärjestöt valtuuttaa yhden (1) edustajan jokaista alkavaa 10 jäsentään kohti. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Kunnallisjärjestöt voivat lähettää kokouksiin yhden edustajan kutakin alkavaa sataa (100) henkilöjäsentä kohden.

Perusyhdistykset saavat lähettää kokoukseen yhden (1) edustajan alkavaa kymmentä (10) jäsentä kohti. Kunnallisjärjestöt saavat lähettää kokoukseen yhden edustajan.

Yhdistyksesi jäsenmäärän voit tarkistaa jäsenrekisteristä. Tarvittaessa voit tiedustella asiaa toiminnanjohtajalta. Lisäksi kaikilla puolueen jäsenillä on oikeus osallistua kokoukseen seuraajina.

Toimita valtakirja sähköisesti oheisesta linkistä ja ilmoittaudu kokoukseen: https://forms.office.com/e/gNtXmeMexx.